طراحی ، توسعه و پشتیبانی وب سایت / دیجیتال مارکتینگ / گرافیک

23

فروردین'99

قسمت بیست و یکم bootstrap : نحوه ی ساخت فرم در بوت استرپ ۴

فرم ها در طراحی سایت کاربردهای بسیاری دارند ، ما میتوانیم از انواع فرمها به شیوه های مختلف استفاده کنیم …

مشاهده