طراحی ، توسعه و پشتیبانی وب سایت / دیجیتال مارکتینگ / گرافیک

09

اردیبهشت'99

قسمت بیست و دوم bootstrap : نحوه ی ساخت فرم ورودی در بوت استرپ ۴

فرم های ورودی مختلفی در بوت استرپ وجود دارد ، فرم های ورودی برای گرفتن اطلاعات ورودی مانند نام کاربری …

مشاهده
X