26

شهریور'99

قسمت بیست و پنجم bootstrap : نحوه ی ساخت اسلایدر در بوت استرپ ۴

ساخت اسلایدر ، اسلایدشو یا Carousel در بخش های مختلف ساید اهمیت بالایی دارد ، تصاویری که در یک چرخه …

مشاهده