آموزش دوره‌ای PHP

مقالات PHP

تابع next
php

تابع آرایه next()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع next شماره اندیس را یکی جلو می‌برد و مقدار (value) آرایه را، در آن اندیس بر می‌گرداند.

تابع end
php

تابع آرایه end()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع end شماره اندیس آرایه را به آخرین شماره تنظیم می‌کند. و مقدار (value) را در آن اندیس بر می‌گرداند.

تابع strtok
php

تابع استرینگ strtok()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع strtok یکی پس از دیگری استرینگ ها را از هم جدا می‌کند + سینتکس تابع strtok

مسیر یادگیری PHP
php

مسیر یادگیری زبان برنامه‌نویسی PHP

در این مقاله از کدپز مسیر یادگیری PHP و همچنین پیش نیاز های مورد نیاز برای یادگیری زبان برنامه نویسی پی اچ پی را معرفی می‌کنیم.

جلسه بیست چهارم PHP
php

جلسه بیست چهارم PHP : حل تمرین پی اچ پی (2)

جلسه بیست چهارم PHP : در دومین جلسه‌ی حل تمرین پی اچ پی تعدادی تمرین و مثال برای دوره کردن مطالب برای شما تهیه شده است. جلسه دوم حل تمرین