آموزش دوره‌ای PHP

مقالات PHP

func filesystem is_readable
php

تابع is_readable()

تابع is_readable بررسی می‌کند که آیا فایل قابل خواندن است یا خیر. ابتدا به سینتکس

تابع str_split
php

تابع استرینگ str_split()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع str_split تک‌به‌تک حروف یک استرینگ را درون یک آرایه می‌شِکند. + سینتکس تابع str_split

تابع explode
php

تابع استرینگ explode()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع explode یک استرینگ کامل را با استفاده از یک استرینگ مشخص شده درون یک آرایه می‌شِکند.

تابع current
php

تابع آرایه current()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع current مقدار (value) آرایه در اندیس جاری را بر می‌گرداند. متدهای مشابه: next,prev,reset,end

تابع reset
php

تابع آرایه reset()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع reset اندیس را به ابتدای آرایه می‌برد و مقدار (value) آرایه را در اولین اندیس بر می‌گرداند.

تابع prev
php

تابع آرایه prev()

توابع array از پیش تعریف شده در PHP : تابع prev اندیس آرایه را یکی عقب می‌برد و مقدار (value) آرایه را در آن اندیس بر می‌گرداند.