آموزشات دوره‌ای WordPress

مقالات WordPress

عمده تفاوت های لوکال هاست با هاست اصلی یا واقعی
مقالات اموزشی

عمده تفاوت های لوکال هاست با هاست اصلی یا واقعی

در جلسه سوم آموزش وردپرس ، ویژگی های هاست واقعی و لوکال هاست را بیان می‌کنیم و به مقایسه این دو می‌پردازیم همچنین نکاتی حرفه‌ای را خواهیم‌گفت