طراحی ، توسعه و پشتیبانی وب سایت / دیجیتال مارکتینگ / گرافیک

برچسب ها در بوت استرپ

07

آبان'98

قسمت یازدهم bootstrap : نحوه ی تعریف نشانها در بوت استرپ ۴

معمولا نشانها در بوت استرپ برای اشاره کردن و بولد کردن یک قسمت به کار میروند ، برای اطلاعات بیشتر …

مشاهده
X