قسمت ششم SQL : دستورات like , between , alias در sql

باسلام به قسمت ششم از اموزش های sql خوش امدید پیشنهاد میشود قبل از مطالعه این قسمت از اموزش قسمت قبلی از اموزش sql را مطالعه فرمایید. علامت های شرطی در Like یادآوری از دستور: Like همانطور که در قسمت قبلی در مورد دستور like در sql گفته شد ، هنگام کارکردن با رشته ها […]

sql-part-6