قسمت دوم SQL : دستورات DML و DDL چه کاربردی دارند؟

باسلامدر قسمت قبل راجب به معرفی sql صحبت کردیم و در این قسمت وارد به دستورات اصلی sql خواهیم شد. دستورات DML و DDL در اس کیو ال زبان دستکاری داده ها DML (Data Manipulation Language) زبان تعریف داده ها DDL (Data Definition Language) در این قسمت به معرفی سه دستور از دستورات SQL (ِDML) […]

قسمت دوم SQL : دستورات DML و DDL چه کاربردی دارند؟