طراحی ، توسعه و پشتیبانی وب سایت / دیجیتال مارکتینگ / گرافیک

29

مرداد'98

قسمت پنجم bootstrap :چگونه با بوت استرپ جدول طراحی کنیم؟

در این قسمت از اموزش های بوت استرپ به طراحی جدول با bootstrap 4 خواهیم پرداخت. پیشنهاد میشود سایر قسمت …

مشاهده
X