توابع filesystem از پیش تعریف شده در PHP

با استفاده از توابع filesystem می‌توانیم به شیوه‌های مختلف به filesystem ها دسترسی داشته باشیم و تغییرات خودمان را بر روی آن‌ها ایجاد کنیم.

تابع file_exists()

توابع filesystem از پیش تعریف شده در PHP : تابع file_exists بررسی می‌کند که آیا فایل در دایرکتوری وجود دارد یا خیر.

تابع is_readable()

تابع is_readable بررسی می‌کند که آیا فایل قابل خواندن است یا خیر. ابتدا به سینتکس

اشتراک‌گذاری این صفحه