جلسه پانزدهم جاوا اسکریپت

حلقه در جاوا اسکریپت ؛ قسمت پانزدهم آموزش جاوا اسکریپت

مبحثی که در جلسه پانزدهم آموزش جاوا اسکریپت کدپز به آن می پردازیم ، حلقه ها و کاربردهای آنها می باشد. امیدواریم براتون مفید واقع بشه.

مفهوم حلقه

حلقه ها به ما کمک می کنند تا بتوانیم یک کد را بارها و بارها و با مقادیر متفاوت اجرا کنیم.

انواع حلقه ها در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت از چندین نوع حلقه پشتیبانی می کند:

  1.  : بین گروهی از کد ها، به تعداد دفعاتی مشخص، گردش می کند.
  2. for/in : بین property (خصوصیت) های یک شیء گردش می کند.
  3. while : تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشد، بین گروهی از کد ها گردش می کند.
  4. do/while : تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشد، بین گروهی از کد ها گردش می کند.

for

ساختار کلی حلقه ی for به شرح زیر است:

Statement 1 : این قسمت یک بار قبل از اجرا شدن گروه کد اصلی ها (یا بلوکه ی کد – code block) اجرا می شود. این قسمت باید متغیری را برای شروع حلقه مقداردهی یا تعریف کنید، اما این قسمت اختیاری است و تحت شرایطی می توانید از آن استفاده نکنید، همچنین می توانید چندین مقدار مختلف را در این قسمت معرفی نمایید.

Statement 2 : شرط اجرا شدن گروه اصلی کدها در این قسمت قرار می گیرد. این قسمت، شرط ما را می سنجد و اگر نتیجه ی شرط true باشد، دستور را اجرا می کند و در هر بار اجرای حلقه، این شرط سنجیده می شود اما این قسمت هم اختیاری است و تحت شرایطی می توانید آن را حذف کنید.

Statement 3 : این قسمت هر بار با اجرای گروه اصلی کد ها اجرا می شود. در اکثر اوقات statement 3 مقدار متغیر اولیه (در statement 1) را افزایش می دهد اما این قسمت نیز اختیاری و قابل حذف است. لازم به ذکر است که statement 3 می تواند کار های دیگر به جز اضافه کردن را نیز انجام دهد.

  for/in

این حلقه بین خصوصیت های یک شیء گردش می کند. شکل نوشتاری این حلقه به این صورت است:

while

حلقه ی while یک قطعه کد را چندین بار اجرا می کند البته تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشد. ساختار کلی این حلقه به این شکل است:

do/while

 do/while نسخه ی خاصی از while است. فرق آن با while این است که این دستور یک بار بدون چک کردن شرط حلقه را اجرا می کند و از دفعه ی دوم به بعد شرط را چک می کند، اگر برقرار بود، ادامه می دهد و در غیر این صورت دیگر آن را اجرا نمی کند. این حلقه برای زمانی است که می خواهید یک گروه کد حداقل یک بار اجرا شود. ساختار کلی به این شکل است:

امیدوارم این قسمت برای شما مفید بوده باشه. برای انجام تمرینات مربوط به این مباحث می توانید به w3schools مراجعه کنید.

برچسب ها : javascript، javascript چیست

دیدگاه تازه ای بنویسید