توابع string از پیش تعریف شده در PHP

با استفاده از توابع string می‌توانیم به شیوه‌های مختلف به استرینگ ها دسترسی داشته باشیم و تغییرات خودمان را بر روی آن‌ها ایجاد کنیم. با مبحث استرینگ ها در جلسه دوم PHP آشنا شدیم.

تابع استرینگ strtolower()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع strtolower تمامی کاراکترهای یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

تابع استرینگ strtoupper()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع strtoupper تمامی کاراکترهای یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

تابع استرینگ ucwords()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع ucwords اولین کاراکتر از تمامی کلمات یک استرینگ (string) را به حرف بزرگ (uppercase) تبدیل می‌کند.

تابع استرینگ ucfirst()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع ucfirst اولین کاراکتر یک استرینگ (string) را به حرف بزرگ (uppercase) تبدیل می‌کند.

تابع استرینگ lcfirst()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع lcfirst اولین کاراکتر یک استرینگ (string) را به حرف کوچک (lowercase) تبدیل می‌کند.

تابع استرینگ str_split()

توابع string از پیش تعریف شده در PHP : تابع str_split تک‌به‌تک حروف یک استرینگ را درون یک آرایه می‌شِکند. + سینتکس تابع str_split

اشتراک‌گذاری این صفحه