آموزشات دوره‌ای WordPress

مقالات WordPress

آموزش جلسه اول المنتور مقدماتی رایگان
افزونه های وردپرس

آموزش جلسه اول المنتور مقدماتی رایگان

در جلسه اول المنتور محیط ویرایشگر elementor، المان‌های تصویر ، بخش داخلی و همچنین ستون‌ها در المنتور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آموزش جلسه دوم المنتور مقدماتی رایگان
افزونه های وردپرس

آموزش جلسه دوم المنتور مقدماتی رایگان

در جلسه دوم المنتور بخش تنظیمات صفحه ، المان‌های بخش داخلی (section) و تیتر (title) در Elementor را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عمده تفاوت های لوکال هاست با هاست اصلی یا واقعی
مقالات اموزشی

عمده تفاوت های لوکال هاست با هاست اصلی یا واقعی

در جلسه سوم آموزش وردپرس ، ویژگی های هاست واقعی و لوکال هاست را بیان می‌کنیم و به مقایسه این دو می‌پردازیم همچنین نکاتی حرفه‌ای را خواهیم‌گفت